The discrepancy between chromatin factor location and effect

Tineke L. Lenstra, Frank C.P. Holstege

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The discrepancy between chromatin factor location and effect'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience

Immunology and Microbiology

Keyphrases