The distribution and behavior of extragonadal primordial germ cells in Bax mutant mice suggest a novel origin for sacrococcygeal germ cell tumors

Christopher Runyan, Ying Gu, Amanda Shoemaker, Leendert Looijenga, Christopher Wylie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The distribution and behavior of extragonadal primordial germ cells in Bax mutant mice suggest a novel origin for sacrococcygeal germ cell tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen