The effect of cytostatic drug treatment on intestine-specific transcription factors Cdx2, GATA-4 and HNF-1α in mice

Barbara A.E. De Koning, Dicky J. Lindenbergh-Kortleve, Rob Pieters, Edmond H.H.M. Rings, Hans A. Büller, Ingrid B. Renes, Alexandra W.C. Einerhand

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of cytostatic drug treatment on intestine-specific transcription factors Cdx2, GATA-4 and HNF-1α in mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen