The effect of inflammation on voriconazole trough concentrations in children

Mendy Ter Avest, Anette Veringa, Edwin R van den Heuvel, Jos G W Kosterink, Elisabeth H Schölvinck, Wim J E Tissing, Jan-Willem C Alffenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)678-680
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish journal of clinical pharmacology
Volume83
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit