The effect of seasonal variation and secretion of sunitinib in sweat on the development of hand-foot syndrome

Nienke A.G. Lankheet, Alwin D.R. Huitema, Henk Mallo, Sandra Adriaansz, John B.A.G. Haanen, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen, Christian U. Blank

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of seasonal variation and secretion of sunitinib in sweat on the development of hand-foot syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen