The effect of the food matrix on In Vivo immune responses to purified peanut allergens

F. van Wijk, S. Nierkens, I. Hassing, M. Feijen, S. J. Koppelman, G. A.H. de Jong, R. Pieters, L. M.J. Knippels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

81 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of the food matrix on In Vivo immune responses to purified peanut allergens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Food Science