The effects of sulfur-containing compounds and gemcitabine on the binding of cisplatin to plasma proteins and DNA determined by inductively coupled plasma mass spectrometry and high performance liquid chromatographyg-inductively coupled plasma mass spectrometry

Elke E.M. Brouwers, Alwin D.R. Huitema, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effects of sulfur-containing compounds and gemcitabine on the binding of cisplatin to plasma proteins and DNA determined by inductively coupled plasma mass spectrometry and high performance liquid chromatographyg-inductively coupled plasma mass spectrometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen