The EORTC Melanoma Group Translational Research Program on prognostic factors and ultrastaging in association with the adjuvant therapy trials in stage II and stage III melanoma

A. M.M. Eggermont, U. Keilholz, A. Testori, M. Cook, D. Lienard, D. J. Ruiter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The EORTC Melanoma Group Translational Research Program on prognostic factors and ultrastaging in association with the adjuvant therapy trials in stage II and stage III melanoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen