The expression of 70 apoptosis genes in relation to lineage, genetic subtype, cellular drug resistance, and outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia

Amy Holleman, Monique L den Boer, Renée X de Menezes, Meyling H Cheok, Cheng Cheng, Karin M Kazemier, Gritta E Janka-Schaub, Ulrich Göbel, Ulrike B Graubner, William E Evans, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

113 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The expression of 70 apoptosis genes in relation to lineage, genetic subtype, cellular drug resistance, and outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen