The face in congenital melanocytic nevus syndrome

Veronica Kinsler, Adam C Shaw, Johannes H Merks, Raoul C Hennekam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The face in congenital melanocytic nevus syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen