The fifth edition of the World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: Implications for cancer registries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1811-1814
Aantal pagina's4
TijdschriftNeuro-Oncology
Volume24
Nummer van het tijdschrift11
Vroegere onlinedatum25 jul. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 2 nov. 2022

Citeer dit