The future of pediatric radiology: A European point of view [3]

Rick R. Van Rijn, Catherine M. Owens, Fred Avni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1074
Aantal pagina's1
TijdschriftRadiology
Volume238
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit