The human multidrug resistance protein MRP5 transports folates and can mediate cellular resistance against antifolates

Peter Wielinga, Jan Hendrik Hooijberg, Sjofn Gunnarsdottir, Ietje Kathmann, Glen Reid, Noam Zelcer, Kasper Van Der Born, Marcel De Haas, Ingrid Van Der Heijden, Gertjan Kaspers, Jan Wijnholds, Gerrit Jansen, Godefridus Peters, Piet Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

111 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The human multidrug resistance protein MRP5 transports folates and can mediate cellular resistance against antifolates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences

Immunology and Microbiology