The immune response to viral lower respiratory tract infection

Caroline A. Lindemans, Jan L.L. Kimpen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)41-65
Aantal pagina's25
TijdschriftAdvances in Experimental Medicine and Biology
Volume568
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit