The impact of changes in taste, smell, and eating behavior in children with cancer undergoing chemotherapy: A qualitative study

Mirjam van den Brink, Minke M. ter Hedde, Emmy van den Heuvel, Wim J.E. Tissing, Remco C. Havermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of changes in taste, smell, and eating behavior in children with cancer undergoing chemotherapy: A qualitative study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen