The impact of the immunotherapy revolution on lymph nodal surgery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)640-641
Aantal pagina's2
TijdschriftBulletin du Cancer
Volume107
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit