The importance of bone marrow involvement in GVHD

Caroline A. Lindemans, Alan M. Hanash

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this issue of Blood, Mensen et al provide a comprehensive evaluation of B-cell development in adult patients who underwent allogeneic hematopoietic transplantation.1

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)837-838
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume124
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 7 aug. 2014
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The importance of bone marrow involvement in GVHD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit