The Influence of Age and Sex on Genetic Associations with Adult Body Size and Shape: A Large-Scale Genome-Wide Interaction Study

CHARGE Consortium, DIAGRAM Consortium, GLGC Consortium, Global-BPGen Consortium, ICBP Consortium, MAGIC Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

273 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Influence of Age and Sex on Genetic Associations with Adult Body Size and Shape: A Large-Scale Genome-Wide Interaction Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience