The influence of fluticasone inhalation on markers of carcinogenesis in bronchial epithelium

Remco M. Van Den Berg, Harm Van Tinteren, Nico Van Zandwijk, Christine Visser, Arifa Pasic, Clarissa Kooi, Thomas G. Sutedja, Paul Baas, Katrien Grünberg, Wolter J. Mooi, Peter J.F. Snijders, Pieter E. Postmus, Egbert F. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of fluticasone inhalation on markers of carcinogenesis in bronchial epithelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen