The influence of motion artefacts on magnetic resonance imaging of the clavicles for age estimation

Jannick De Tobel, Mayonne van Wijk, Ivo Alberink, Elke Hillewig, Inès Phlypo, Rick R. van Rijn, Patrick Werner Thevissen, Koenraad Luc Verstraete, Michiel Bart de Haas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of motion artefacts on magnetic resonance imaging of the clavicles for age estimation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen