The inner nuclear membrane protein Emerin regulates β-catenin activity by restricting its accumulation in the nucleus

Ewa Markiewicz, Katarzyna Tilgner, Nick Barker, Mark Van De Wetering, Hans Clevers, Margareth Dorobek, Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Frans C.S. Ramaekers, Jos L.V. Broers, W. Matthijs Blankesteijn, Georgia Salpingidou, Robert G. Wilson, Juliet A. Ellis, Christopher J. Hutchison

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

201 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The inner nuclear membrane protein Emerin regulates β-catenin activity by restricting its accumulation in the nucleus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology