The landscape of pediatric precision oncology: Program design, actionable alterations, and clinical trial development

Karin P.S. Langenberg, Eleonora J. Looze, Jan J. Molenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The landscape of pediatric precision oncology: Program design, actionable alterations, and clinical trial development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen