The letter responds to comment on Identification of stage I/IIA melanoma patients at high risk of disease relapse using a clinicopathologic and gene expression model

Alexander M.M. Eggermont, Domenico Bellomo, Jvalini Dwarkasing, Lisette Meerstein-Kessel, Alexander Meves

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)518-519
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume157
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2021

Citeer dit