The limited screening value of insulin-like growth factor-i as a marker for alterations in body composition in very long-term adult survivors of childhood cancer

Karin Blijdorp, Marry van den Heuvel-Eibrink, Rob Pieters, Annemieke Boot, Johanna Sluimer, Aart Jan van der Lelij, Sebastian Neggers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The limited screening value of insulin-like growth factor-i as a marker for alterations in body composition in very long-term adult survivors of childhood cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen