The major transcripts of the kinetoplast DNA of Trypanosoma brucei are very small ribosomal RNAs

I. C. Eperon, J. W.G. Janssen, J. H.J. Hoeijmakers, P. Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

79 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The major transcripts of the kinetoplast DNA of Trypanosoma brucei are very small ribosomal RNAs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen