The Mechanism of RNA Interference and the Transposon Silencing in Caenorhabditis elegans

Marcel Tijsterman, Rena Ketting, Sylvia Fischer, Femke Simmer, Titia Sijen, Kristy Okihara, Bas Tops, Nadine Vastenhouw, Ronald Plasterk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-4
Aantal pagina's2
TijdschriftTheScientificWorldJournal
Volume2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit