The miR-1206 microRNA variant is associated with methotrexate-induced oral mucositis in pediatric acute lymphoblastic leukemia

Angela Gutierrez-Camino, Natanja Oosterom, Marissa A H den Hoed, Elixabet Lopez-Lopez, Idoia Martin-Guerrero, Saskia M F Pluijm, Rob Pieters, Robert de Jonge, Wim J E Tissing, Sandra G Heil, Africa García-Orad, Marry M van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The miR-1206 microRNA variant is associated with methotrexate-induced oral mucositis in pediatric acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen