The modulating effect of PSC 833, cyclosporin A, verapamil and genistein on in vitro cytotoxicity and intracellular content of daunorubicin in childhood acute lymphoblastic leukemia

M L den Boer, R Pieters, K M Kazemier, G E Janka-Schaub, G Henze, A J Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The modulating effect of PSC 833, cyclosporin A, verapamil and genistein on in vitro cytotoxicity and intracellular content of daunorubicin in childhood acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen