The molecular basis of nucleotide excision repair syndromes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-23
Aantal pagina's9
TijdschriftMutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis
Volume307
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit