The mRAD 18Sc/HR6B protein complex localizes to replication foci and UV induced DNA lesions

Roald Van Der Laan, Henk P. Roest, Willy M. Baarends, Evert Jan Uringa, Gert A. Van Cappellen, J. Anton Grootegoed, Jan H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1328-1329
Aantal pagina's2
TijdschriftMicroscopy and Microanalysis
Volume9
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit