The murine Sox-4 protein is encoded on a single exon

Marco W. Schiham, Marco Van Eijk, Marc Van De Wetering, Hans C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2009
Aantal pagina's1
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume21
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 apr. 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit