The mutational impact of culturing human pluripotent and adult stem cells

Ewart Kuijk, Myrthe Jager, Bastiaan van der Roest, Mauro D Locati, Arne Van Hoeck, Jerome Korzelius, Roel Janssen, Nicolle Besselink, Sander Boymans, Ruben van Boxtel, Edwin Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The mutational impact of culturing human pluripotent and adult stem cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen