The need for Health Technology Assessments of PET (multiple letters)

H. Van Tinteren, O. S. Hoekstra, M. Boers, Liselotte Højgaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1438-1439
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Volume30
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit