The ongoing conundrum of MLL-AF4 driven leukemogenesis.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3780-3781
Aantal pagina's2
TijdschriftUnknown Journal
Volume121
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusGepubliceerd - 9 mei 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit