The Organoid Cell Atlas

the Human Cell Atlas ‘Biological Network’ Organoids

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

67 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-17
Aantal pagina's5
TijdschriftNature Biotechnology
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2021

Citeer dit