The origin and nature of tightly clustered BTG1 deletions in precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia support a model of multiclonal evolution

Esmé Waanders, Blanca Scheijen, Laurens T. van der Meer, Simon V. van Reijmersdal, Liesbeth van Emst, Yvet Kroeze, Edwin Sonneveld, Peter M. Hoogerbrugge, Ad Geurts van Kessel, Frank N. van Leeuwen, Roland P. Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

77 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The origin and nature of tightly clustered BTG1 deletions in precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia support a model of multiclonal evolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology