The paneth cell, caloric restriction, and intestinal integrity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1560-1561
Aantal pagina's2
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume367
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 okt. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit