The pathological diagnosis of diffuse gliomas: Towards a smart synthesis of microscopic and molecular information in a multidisciplinary context

Pieter Wesseling, Johan M. Kros, Judith W.M. Jeuken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The pathological diagnosis of diffuse gliomas: Towards a smart synthesis of microscopic and molecular information in a multidisciplinary context'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen