The pluripotency homeobox gene NANOG is expressed in human germ cell tumors

Adam H Hart, Lynne Hartley, Karen Parker, Marilyn Ibrahim, Leendert H J Looijenga, Marija Pauchnik, Chung Wo Chow, Lorraine Robb

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

201 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The pluripotency homeobox gene NANOG is expressed in human germ cell tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen