The Potential of MET Immunoreactivity for Prediction of Lymph Node Metastasis in Early Oral Tongue Squamous Cell Carcinoma

Maria J De Herdt, Berdine van der Steen, Quincy M van der Toom, Yassine Aaboubout, Stefan M Willems, Marjan H Wieringa, Robert J Baatenburg de Jong, Leendert H J Looijenga, Senada Koljenović, Jose A Hardillo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Potential of MET Immunoreactivity for Prediction of Lymph Node Metastasis in Early Oral Tongue Squamous Cell Carcinoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen