The prognostic significance of sentinel node tumour burden in melanoma patients: An international, multicenter study of 1539 sentinel node-positive melanoma patients

Augustinus P.T. Van Der Ploeg, Alexander C.J. Van Akkooi, Lauren E. Haydu, Richard A. Scolyer, Rajmohan Murali, Cornelis Verhoef, John F. Thompson, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

107 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The prognostic significance of sentinel node tumour burden in melanoma patients: An international, multicenter study of 1539 sentinel node-positive melanoma patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen