The Prognostic Value of Eight Immunohistochemical Markers Expressed in the Tumor Microenvironment and on Hodgkin Reed-Sternberg Cells in Pediatric Patients With Classical Hodgkin Lymphoma

Eline A.M. Zijtregtop, Ilse Tromp, Rana Dandis, Christian M. Zwaan, King H. Lam, Friederike A.G. Meyer-Wentrup, Auke Beishuizen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Prognostic Value of Eight Immunohistochemical Markers Expressed in the Tumor Microenvironment and on Hodgkin Reed-Sternberg Cells in Pediatric Patients With Classical Hodgkin Lymphoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen