The Radiation Hybrid database

Patricia Rodriguez-Tomé, Philip Lijnzaad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

16 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Since July 1995, the European Bioinformatics Institute (EBI) has maintained the Radiation Hybrid database (RHdb; http://www.ebi.ac.uk/RHdb), a public database for radiation hybrid data. Radiation hybrid mapping is an important technique for determining high resolution maps. Recently, CORBA access has been added to RHdb. The EBI is an Outstation of the European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)115-118
Aantal pagina's4
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 1999
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Radiation Hybrid database'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit