The recurrent translocation t(14;20)(q32;q12) in multiple myeloma results in aberrant expression of MAFB: A molecular and genetic analysis of the chromosomal breakpoint

Gienke R. Boersma-Vreugdenhil, Jeroen Kuipers, Esther Van Stralen, Ton Peeters, Lucienne Michaux, Anne Hagemeijer, Peter L. Pearson, Hans C. Clevers, Bert J.E.G. Bast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The recurrent translocation t(14;20)(q32;q12) in multiple myeloma results in aberrant expression of MAFB: A molecular and genetic analysis of the chromosomal breakpoint'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen