The relationship between exhaled nitric oxide and allergic sensitization in a random sample of school children

J. G.C. Van Amsterdam, N. A.H. Janssen, G. De Meer, P. H. Fischer, S. Nierkens, H. Van Loveren, A. Opperhuizen, P. A. Steerenberg, B. Brunekreef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

48 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Background: Exhaled nitric oxide (NO) has been proposed as novel a non-invasive marker of airway inflammation. Objective: The level of exhaled NO was determined in a random sample of school children (7-12 years old) with the aim of investigating the relationship between exhaled NO and sensitization to common allergens. Results: In the 450 children tested by skin prick tests (SPT), the prevalence of sensitization was 29.5% (overall), 21.9% (sensitization to indoor allergens), and 15.0% (sensitization to outdoor allergens). Regression analysis showed that levels of exhaled nitric oxide were closely associated with various measures of sensitization to aeroallergens. Sensitization to indoor allergens was associated with higher levels of exhaled NO (eNO) than sensitization to outdoor allergens when assessed by IgE but not when assessed by SPT. Children with reported wheeze in the past 12 months had much stronger associations between sensitization and eNO than children without wheeze. Conclusion: We conclude that allergic sensitization is strongly associated with increased levels of exhaled NO, especially in children with wheeze.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)187-191
Aantal pagina's5
TijdschriftClinical and Experimental Allergy
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2003
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relationship between exhaled nitric oxide and allergic sensitization in a random sample of school children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit