The relevance of PTEN-AKT in relation to NOTCH1-directed treatment strategies in T-cell acute lymphoblastic leukemia

Rui D. Mendes, Kirsten Canté-Barrett, Rob Pieters, Jules P.P. Meijerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relevance of PTEN-AKT in relation to NOTCH1-directed treatment strategies in T-cell acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen