The requirement for the basal transcription factor IIE is determined by the helical stability of promoter DNA

Frank C.P. Holstege, Dean Tantin, Michael Carey, Peter C. Van Der Vliet, H. Th Marc Timmers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

132 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The requirement for the basal transcription factor IIE is determined by the helical stability of promoter DNA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen