The role of APC and beta-catenin in the aetiology of aggressive fibromatosis (desmoid tumors)

D. J. Lips, N. Barker, H. Clevers, A. Hennipman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

114 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of APC and beta-catenin in the aetiology of aggressive fibromatosis (desmoid tumors)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen