The role of chromatin remodeling in medulloblastoma

David T.W. Jones, Paul A. Northcott, Marcel Kool, Stefan M. Pfister

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of chromatin remodeling in medulloblastoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience