The role of impaired transport in (pre)clinical resistance to methotrexate: insights on new antifolates

Gerrit Jansen, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of impaired transport in (pre)clinical resistance to methotrexate: insights on new antifolates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen